Диагностика

Диагностиката  е съвкупността от начини , по които уставновяваме отклоненията от Здравето .
Стъпките са същите , както и в общата медицина :
1. Изслушване на пациента и нуждата , която го води при нас . В този процес ние задаваме насочващи въпроси , които да изяснят детайли -ако има болка кога е , колко трае , от какво се предизвиква и т.н. 
2. Преглед . При него установяваме има ли  и какви са видимите отклонения от здравето - кариеси , счупени пломби , дефекти по зъбите , отоци и кървене от венците , какво е хигиенното състояние , има ли естетични дисбаланси .
3. Захапка и функционални тестове . Това са специфични процедури , с които да установим отклонения в нормалното дъвчене  и говор . Често се налага да се вземат отпечатъци от челюстите и да се направи анализ на дъвченето извън устата .  Като следващ етап правим и диагностичен восъчен моделаж - възстановка на евентуалните най-благоприятни форми на зъбите , които да осигурят нормално функциониране.
4. Фотоснимки . Пълният набор от фотоснимки на всички зъби и съотношения служи за допълнително изследване , планиране на леченията , и документация .
5. Образна диагностика - Рентгенови снимки , Компютърна томография ( 3D -триизмерни изображения на челюстите или сегмент от тях ) , AFT Face scanning ( лицево сканиране при нужда от решаване на естетични проблеми в усмивката ) . 
Чрез Рентгеновите  методи виждаме състоянието на костта , корените на зъбите , ставите , мъдреци или други зъби в затруднен пробив , подредбата на зъбите при нужда от ортодонтско лечение , налични кариеси по страничните повърхности , които не се забелязват при прегледа , евентуални новообразувания , състоянието на синусите и съотношението им спрямо горните зъби ..
С Компютърната томография  добиваме пълна представа за обемното разположение на структурите . Установяваме трудно видими допълнителни канали при кореново лечение , правим планиране за имплантации . 
Съвременните рентгенови апарати не натоварват лъчево повече от един полет със самолет , и от тази гледна точка рентгеновото изследване е напълно безопасно . 
Лицевото сканиране  е абсолютно нов метод , който осигурява пълен 3D образ на лицето , със съответното точно разположение на челюстите в него. С него постигаме съвършено планиране на линията на усмивката , и дъвкателните съотношения на всички зъби , когато правим цялостно възстановяване , или планиране за фасети .
Понякога използваме алергологични тестове ( в лаборатория ) при данни или съмнение за алергии към материали или лекарства .
Диагностичният мокъп представлява прехвърлен в устата от пластмаса восъчен проект - с цел да установим колко и къде трява да възстановим обемите на зъбите , както и естетичните линии във фронта .