Профилактика

Здравето  е динамично състояние на благополучие -телесно и психично . 
Човешкото тяло е в непрекъснато балансиране на процесите , така че да е възможно най -близо до благополучие. 
Профилактиката представлява съвкупност от действия , които поддържат благополучието когато то е постигнато . За здравето на зъбите и дъвкателната система това са личната и професионална хигиена ,  добрите хранителни навици и високото ниво  на общо здраве , както и управлението на стреса. 
Здравите зъби са със запазената си естествена форма и структура -здрав емайл и дентин , подредени хармонично спрямо съседните си и срещулежащи зъби . Те функционират без симптоми - болка или дискомфорт - и почистването им е лесно ,защото са гладки .
Здравите венци са гладки и розови , прилепнали до зъбите на нивото на шийката . Те не кървят при дъвчене и миене.
Здравите стави ( те свързват горната и долна челюст и осигуряват дъвкателния процес заедно с дъвкателните мускули )  са спокойни и не болезнени при дъвчене и покой , без подувания и зачервявания , щракане и други шумове.